KONTIGENT, ETC.

I linkene under finner du informasjon om kontigent og innmelding.


  • Aktivt medlem kroner 500,-
  • Familiemedlem kroner 1.200,-
  • Støttemedlem kroner 250,-

    * Alle kontigenter er per kalenderår


Innmeldingskjema-KAK


Verveskjema-KAK