KONTAKTPERSONER

Administrasjon:
Tore Løvik – Telefon: 928 44 374 – Styrets leder
Bjørn Ødegård – Telefon:  915 90 325 – Styrets nestleder


Sportskomiteen:
Tore Løvik – Telefon: 928 44 374 – Styrets leder
Bjørn Ødegård – Telefon:  915 90 325 – Styrets nestleder


Leie av treningslokaler:
Robert Olsen –  Telefon: 996 45 890 / 71582954
e-post: robert.olsen@kristiansund.kommune.no


Leie av selskapslokaler/konferanselokaler:
Robert Olsen –  Telefon: 996 45 890 / 71582954
e-post: robert.olsen@kristiansund.kommune.no


Trenere/kontaktpersoner trening

Peter Rød (92240715) knøtt på Dale.
Gabbe Kantor (45035446) knøtt/viderekommende Averøy og jenter/viderekommende/storparti  i KAK-lokalet.
Lucian Kwit (97979628) gutt/viderekommende/storparti i KAK-lokalet og på Rensvik.
Tore Løvik (92844374)
Jon Erik Günter (46930080) knøtt i KAK-lokalet.