Byens stolthet! Stiftet 1939Byens stolthet! Stiftet 1939
Vår hovedsponsor

spare

Referat – Møte – Sportskomiteen 10.08.2017

Referat fra møte i sportskomiteen 10.08.kl.17 i lokalet.

Til stede : Lucjan Kwit, Tore Skalder, Martin Rød Ask, Peter Rød. Forfall : Ole Petter Taknæs.

Sakliste:
1.Godkj.av saklista.
2.Rekruttering-skoler.
3.Rangøya-mobilisering.
4.Stevner og knøttekaruseller.
5.Trening:oppstart etter ferien
6.Trenerkurs.
7.Turen til Polen /Ukraina.
8.Status Adrian.
9.Evt.

Til 1.Godkjent.Men alle trenerne bør innkalles til sportskomitemøtene.

Til 2.Lucjan kan torsdager /fredager.
Arama og Adrian mulige deltagere.
Bastian, Bastian og Olav kan delta på sine skoler.Starter opp etter 21.08.og skal være gjennomført innen 15.09.
Infoskriv lages og deles ut eller henges opp. Tore Løvik ansv.
Skoler:Bjerkelund, Dale, Innlandet, Batnfjord. Matter må bringes. Lucjan ansv.

Til 3.Det purres på påmelding. Martin -Batnfjord ansv. Peter -Vevang ansv.

Til 4.Stevner vi skal delta på :Braatt 16.09.,Ålesund 28.10.,Kak 11.11.,Kolbotn 25.11.,kretsmesterskap Kak 02.12.,
andre stevner? Peter lager forslag til knøttestevner ut fra dette.

Til 5.Treninger:
KAK-Lokalet
mandager kl 17.30-20.00, knøtter og viderekomne. Lucjan trener.
Tirsdager 17.30.-19.00. Jente -og guttetrening. Lucjan og Karoline trenere.
Onsdager 17.30.-18.30.Nybegynnere Tore L og Ali Akbar trenere.
Torsdagerkl18.00.-20.00 viderekomne. Lucjan trener.
Fredager kl.15.00-17.00 viderekomne. Lucjan trener.
Rensvik:
Mandager tidspunkt 1730-1900. Arama og Gabriella trenere og en som kan norsk. Per E Ersvik kontaktes. Peter ansv.
Vevang:
Mandager 17.30.-19.00. Peter trener.
Batnfjord: Torsdager kl 1800-1900, trenere Martin og Peter.Martin kan ta en kveld vil, men da må vi betale for en kveld til.

Resten av saklista ble utsatt.

Peter Rød sekretær.


av       Tagger:       Sortert under: Siste artikler

Comments are closed.